Regulamin

Polityka prywatności

Wstęp

Ta Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Blue Ocean Sp. z o.o.
Ul. Borowiecka 71E, 04-871 Warszawa

NIP 9522098066
REGON 142601092

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000366519
Kapitał Zakładowy 2 000 000 zł

Przetwarzanie danych osobowych

Blue Ocean Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Cele przetwarzania danych osobowych

Blue Ocean Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia kontaktu z osobami, które skontaktowały się z firmą za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila. Dane osobowe przetwarzane są również w celu udzielania odpowiedzi na zapytania i informowania o produktach lub usługach oferowanych przez firmę Blue Ocean Sp. z o.o.

Rodzaje danych osobowych

Blue Ocean Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości, treść wiadomości.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Blue Ocean Sp. z o.o. przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Blue Ocean Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zabezpieczają dane przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. Możliwe jest także wniesienie skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: kontakt@magazynowanie-fulfillment.pl lub drogą tradycyjną na adres firmy.