ZAUFALI NAM


 
 
Spełniamy Twoje potrzeby z pełnym zaangażowaniem - magazynowanie i fulfillment dostosowane do Ciebie!

Rozpocznij współpracę!

MAGAZYN - Lokalizacja

Ul Zdrojowa 19,  05-090 Wypędy

ADRES DZIAŁALNOŚCI
Ul. Borowiecka 71E, 04-871 Warszawa
NIP 9522098066
REGON 142601092

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000366519 Kapitał Zakładowy 2 000 000 zł

Województwo Mazowieckie